Fotogaléria našich podujatí

Pohľad do novej expozície
Pohľad do novej expozície
Prezentácia o Appelovcoch - prednáša PhDr.Peter Keresteš, PhD.
Prezentácia o Appelovcoch - prednáša PhDr.Peter Keresteš, PhD.
Účastníci slávnostného aktu otvorenia expozície, v popredí naši vzácni hostia
Účastníci slávnostného aktu otvorenia expozície, v popredí naši vzácni hostia
prof.Ing.Juraj Spalek, PhD., sa za potomkov rodu Appelovcov prihovoril návštevníkom
prof.Ing.Juraj Spalek, PhD., sa za potomkov rodu Appelovcov prihovoril návštevníkom

Slávnostné otvorenie novej expozície Appelovci

Dňa 22.9.2017 sme slávnostne otvorili novú stálu expozíciu, ktorá sa venuje rodu Appelovcov - hospodárskym úradníkom Huňadyovcov, za ktorých pôsobenia urmínske panstvo prežívalo najväčší rozkvet - chov oviec, koní, dobytka, pestovanie nových plodín, zúrodňovanie pôdy. Za svoje zásluhy získali v roku 1823 šľachtický titul. Ich pôsobenie presiahlo regionálny význam a patrili k najkvalifikovanejším odborníkom vo svojom odbore v celom Uhorsku. Aj takíto ľudia kedysi žili v Urmíne a ich odkaz tu existuje dodnes...Súčasťou otvorenia bola aj aj veľmi zaujímavá a odborná prezentácia  Appelovci - priekopníci poľnohospodárstva na Slovensku, ktorú predniesol PhDr.Peter Keresteš, PhD., riaditeľ Štátneho archívu v Nitre.  Expozícia obsahuje zaujímavé informácie, ale aj 3D exponáty, za ktoré múzeum vďačí potomkom rodu Appelovcov a Štátnemu archívu v Nitre. Cťou pre naše múzeum bola aj účasť potomkov rodu na slávnostnom otvorení tejto novej expozície .

Prví návštevníci
Prví návštevníci
Stáli sme zrode tejto expozície
Stáli sme zrode tejto expozície

Dejiny archívov- Archívy dejín

odborná konferencia s medzinárodnou účasťou

V dňoch 19.a 20.septembra 2017 sme v našich priestoroch privítali účastníkov odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou poriadanou Štátnym archívom v Nitre. Snažili sme sa vytvoriť pre túto konferenciu príjemné prostredie s potrebným vybavením. Pevne veríme, že sa nám to podarilo, a že všetci sa u nás cítili príjemne. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a Štátnemu archívu ďakujeme za odbornú pomoc a veľkú ústretovosť pri budovaní expozícií v našom múzeu.


Exkurzia účastníkov konferencie v Štátnom archíve
Exkurzia účastníkov konferencie v Štátnom archíve
Z prehliadky našej expozície
Z prehliadky našej expozície
Budova Štátneho archívu v Ivanke pri Nitre
Budova Štátneho archívu v Ivanke pri Nitre
Konferencia začína
Konferencia začína
Odoznelo množstvo zaujímavých príspevkov
Odoznelo množstvo zaujímavých príspevkov
Prestávka v našej čitárni
Prestávka v našej čitárni
Záujem o knihy našej farskej knižnice
Záujem o knihy našej farskej knižnice

Vitajte, naši maličkí!

Čo je krajšie, ako keď sa narodí dieťa? Vo štvrtok 15.6.2017 sme v priestoroch RMM symbolicky privítali do života nových malých Mojmírovčanov. Nech vedia, že hoci sú maličkí, už teraz sú dôležitou súčasťou životov nielen svojich rodičov, ale aj celej obce Mojmírovce. Do života im prajeme veľa zdravia, šťastia a lásky!🍀💕 

Noc múzeí a galérií

v našom múzeu

Jeden z našich komínov na povale múzea
Jeden z našich komínov na povale múzea

Ďakujeme všetkým návštevníkom nášho múzea počas podujatia Noc múzeí a galérií. Tento deň a večer bol mimoriadne vydarený. Naším malým múzeom prešlo okolo 200 hostí, ktorých oslovila história našej obce a naše poverové príbehy. Spoločne sme nazreli do vzácnych kníh, vrátane starej urmínskej matriky, kde sme našli záznam o narodení grófa Jozefa Huňadyho. Porozprávali sme sa o slávnych urmínskych rodoch, spoločne so spisovateľkou Violou Haršániovou sme si prečítali staré príbehy... z Urmína a tešili sme sa zo sôch strašidielok pani Emílie Brathovej v parku pred letohrádkom. Okrem toho sme sa pozreli na povalu múzea, ktorá ukrýva skutočný technický unikát - historický komínový systém, a ktorý bežne nie je súčasťou prehliadky. Ďakujeme za vašu priazeň, pozitívne ohlasy a tešíme na ďalšie stretnutie!

Dar mojmírovských umelcov pre FN v Nitre


Oficiálne otvorenie a uvítanie hostí za prítomnosti riaditeľa FN Nitra Kamila Kolejáka, primára oddelenia rádioterapie a klinickej onkológie Juraja Detvaya, pána Mikuláša Müllera a starostu Mojmíroviec Martina Palku.

V pondelok 6. 3. 2017 bola na oddelení rádioterapie a klinickej onkológie FN Nitra otvorená výstava 20 darovaných diel mojmírovských amatérskych a profesionálnych umelcov. Ide o umelcov z radov tých, ktorí sa zúčastňujú každoročnej výstavy mojmírovských umelcov, nad ktorou má patronát naše múzeum. Medzi týchto umelcov sa radí aj pani Anna Müllerová, ktorá žiaľ už nie je medzi nami. Napriek tomu tu po sebe zanechala významný odkaz, odkaz v podobe myšlienky skrášliť nemocničné prostredie, v ktorom chorí pacienti trávia počas liečby celé hodiny. Pani Müllerová sa žiaľ realizácie svojho nápadu už nedožila, ale obrazy a iné diela sa dostali na miesto, kde si priala. Za túto krásnu myšlienku jej patrí veľká vďaka. A poďakovanie za umelecké diela patrí aj ostatným našim umelcom: Helene Feješovej ( vyšívaný obraz), Viktorovi Štouračovi ( fotoobrazy), Edite Hanzelíkovej (fotoobrazy),Stelle Veľkej ( maľba), Lucii Žilíkovej ( drevorezba- reliéf), Edite Filipovej ( drevorezba - reliéf), Adriane Holkovej ( maľba) , Rudovi Mladému ( fotografie z Nórska), Oľge Plesníkovej - Sklenkovej ( fotoobraz), Evke Minárikovej ( maľba).

Pôda v našej obci - zloženie, využitie a enviromentálny prístup, prechádzka históriou i súčasnosťou

Prednášajúci : Ing . Kamil Slíž , CSc

V sobotu 4.3.2017 sme sa spoločne stretli v múzeu na prednáške venovanej pôde, ale išlo vskutku, tak ako bolo uvedené v pozvánke, o "prechádzku" v minulosti, odkiaľ sme sa dostali až do dnešných dní. Prednáška bola veľmi zaujímavá, prešli sme sa po panstve Huňadyovcov, reč bola o ich hospodárskych úradníkoch Appelovcoch (vedeli ste, že pestovali aj ruže a venovali sa aj chovu včiel?). Objavili sme staré už nejestvujúce rybníky v našom okolí, objavili sme staré časti Urmína, o ktorých dnes už máloktorí mladí ľudia vedia, že vôbec boli, a už vôbec nie, kde boli. Prešli sme sa k mlynu mlynára Ondru zo Slavkova a objavili sme, kadiaľ išla cez chotár alej. Viete, kde bol najkvalitnejší hliník v obci, ktorý bol najpoužívanejším stavebným materiálom? Aj to odznelo na prednáške okrem mnohých iných zaujímavých vecí o našej obci a o živote v nej. Venovali sme sa osobitne vinohradníctvu a opäť sme nahliadli až do histórie, kedy európske vinohrady napadla fyloxéra. Nemenej zaujímavou témou bolo aj ovocinárstvo a staré odrody jabĺk a hrušiek - spomínate si ešte na ich chuť? Tieto veru v obchodoch nenájdeme... Starostlivosť o stromčeky a sad, aký podpník použiť - aj o tomto bola reč. A popri tom sa nezabudlo na pôdu, vďaka ktorej žijeme, lebo dáva živiny všetkému živému, čo v nej rastie a je nesmierne dôležitou súčasťou ekosystému. Prednáška bola veľkou prechádzkou po našej obci a okolí, bola poctou tomuto regiónu, v ktorom žijeme. Vďaka za spoluorganizáciu a za myšlienku uskutočniť prednášku patrí našim aktívnym záhradkárom.

Odborná prednáška na tému Diabetes mellitus

Prednášajúci: MUDr. Daniel Kolény

27.2.2017 o 17:00 sa v RMM uskutočnila odborná prednáška, ktorú zorganizoval SČK v spolupráci s MS SČK Mojmírovce na tému Diabetes mellitus a následné možné komplikácie. Prednášal MuDr. Daniel Kolény.

Cukrovka  má tendenciu stať sa vo vyspelých krajinách hrozbou tohto storočia a štatistiky jednoznačne ukazujú až hrozivo vzostupnú tendenciu tohto ťažko liečiteľného ochorenia. Práve preto sme zorganizovali pre diabetikov, a nielen pre nich, túto odbornú prednášku zameranú hlavne na prevenciu a aj možnosti a spôsoby liečby tohto závažného ochorenia.Návšteva krajanov z Budapešti

V sobotu 18.2.2017 sme v múzeu privítali krajanov z Budapešti, ktorí v hlavnom meste Maďarska zastupujú Slovákov v miestnej samospráve. Boli prvými, ktorých sme oboznámili s novovznikajúcou expozíciou (venujeme sa doplneniu zbierky exponátov k expozícii venovanej slávnym urmínskym rodom) a veľmi sa im páčila aj naša stála expozícia farskej knižnice a Čajový salónik. Do budúcej čitárne vďaka nim pribudli tri krásne knihy. Na záver sa odfotili aj so "strašidielkami", ktoré pred múzeom čakajú na krajšie počasie, aby dostali svoje stále miesto v jeho areáli. Ďakujeme za príjemnú návštevu a tešíme sa aj nabudúce!

Liečivé bylinky


Regionálne múzeum Mojmírovce vás srdečne pozýva na cyklus prednášok Mgr. Violy Haršániovej o liečivých bylinkách, ich zbere, spracovaní a používaní pri rôznych ochoreniach. Môžete si vypočuť odborné rady a informácie o jednotlivých bylinkách a ich liečivých účinkoch pri ochoreniach. Naučíte sa vyrábať rôzne druhy liečivých tinktúr, sirupov a krémov. Odporúčame záujemcom priniesť si poznámkový zošit, dozviete sa zaujímavé recepty. Prvá prednáška sa uskutočnila v priestoroch Regionálneho múzea 6.2.2017 o 17,00 hodine. 

Vydali sme kalendár na rok 2017

Všetkým priaznivcom Regionálneho múzea Mojmírovce dávame do pozornosti nový kalendár na rok 2017 s názvom Tajomstvá urmínskej farskej knižnice. Tento kalendár, ako už názov napovedá, je venovaný priblíženiu vzácnej a krásnej expozície kníh, ktorá má svoje trvalé miesto v našom múzeu. V kalendári sa dozviete nielen mnoho zaujímavostí, ale skrášli i vašu domácnosť. Jeho zakúpením v Regionálnom múzeu Mojmírovce podporíte jeho chod, za čo veľmi pekne ďakujeme!

Nedeľná chvíľka poézie


Naše múzeum si v jedno nedeľné popoludnie (29. 1. 2017) vybrali za svoje sídlo múzy. Uskutočnila sa u nás nedeľná chvíľka poézie. Kalliopé, Euterpé, či Erató nás navštívili spolu s tými, ktorí poézii prepožičali svoj hlas. Možno si ešte pamätáte na nedeľnú chvíľku poézie, ktorá kedysi patrila k pravidelným reláciám na STV. Recitovali veľkí herci, ktorí boli majstrami ľúbozvučnej slovenčiny. Múzy však nezabudli ani na prózu. Nájdete si občas čas čítať (poéziu)? Možno vás inšpiruje jeden z citátov Lorda Byrona: "Čo je poézia? Cítenie minulého sveta i budúcnosti." 

Laická degustácia a súťaž destilátov

Regionálne múzeum Mojmírovce privítalo koncom januára vo svojich priestoroch veľmi zaujímavých hostí, príslušníkov Slovenského Rádu rytierov destilátov. V spolupráci s našimi záhradkármi (od ktorých prišla táto myšlienka), s obcou Mojmírovce, Regionálnym múzeom Mojmírovce a Kaštieľom Mojmírovce sa tak uskutočnilo podujatie, ktoré prilákalo tých, ktorí sa chceli oboznámiť s problematikou výroby kvalitných destilátov v pestovateľských páleniciach a liehovaroch. V priestoroch múzea sa uskutočnila prehliadka stálej expozície a odborná prednáška s premietaním. Spoločnosť sa následne presunula do priestorov vínnej pivnice v Kaštieli Mojmírovce, kde však tentokrát nešlo o víno. Uskutočnila sa tam laická degustácia a súťaž destilátov. Príslušníkmi komisie boli všetci, ktorí sa chceli do degustácie zapojiť. Sedeli pri niekoľkých degustačných stoloch a odborne ich viedli rytieri. Touto cestou chceme vyjadriť potešenie, že sa do súťaže zapojilo aj veľa Mojmírovčanov, ktorí ju obohatili o svoje vzorky. Bol to 0-tý ročník súťaže, a my všetci veríme, že nie posledný. Mimoriadne sa vydaril. Blahoželáme všetkým oceneným! Ďakujeme našim vzácnym hosťom a všetkým, ktorí sa zapojili do organizácie podujatia. Ďalej všetkým, ktorí toto podujatie nezištne podporili a všetkým zúčastneným! Tešíme sa nabudúce

6. ročník Výstavy mojmírovských umelcov


Milí priatelia, 27. 11.2016 sa uskutočnil v poradí už šiesty ročník výstavy mojmírovských umelcov. Tento rok prevzalo patronát nad jeho konaním naše múzeum. Ide však len o zmenu v rovine formálnej, nakoľko ľudské zdroje zostali rovnaké. Tento rok predstavilo svoje diela 31 umelcov. Výstava je svedectvom o šikovnosti našich ľudí, či už ide o profesionálnych výtvarníkov, alebo o tých, ktorí svoje hobby povýšili na umenie. Tento rok sa nám predstavili aj "nové tváre", ktoré medzi nami srdečne vítame. Táto výstava je určená pre všetkých, ktorí sú tvoriví. Ak maľujete, kreslíte, vyšívate, šijete, paličkujete, tvoríte sochy, ozdoby, šperky, fotografujete alebo inak tvoríte (pretože tvoriť možno mnohými spôsobmi), a doteraz ste váhali, či svoje diela ukázať, tak budete mať príležitosť opäť o rok. Dovtedy len tvorte a tvorte :) My ďakujeme všetkým zúčastneným! P.s: Tento rok sa výstavy zúčastnili aj traja detskí umelci od 8 do 11 rokov, ktorí majú veľký talent.

Spisovateľ a historik Pavel Dvořák v našom múzeu


18. 11. 2016 sme mali v našom múzeu vzácnu návštevu, pána Pavla Dvořáka. Uskutočnila sa mimoriadne zaujímavá beseda, počas ktorej sme spoločne uviedli do života ôsmy diel zo série kníh Stopy dávnej minulosti. Našim návštevníkom sa teda dostalo tej cti, byť prvými na Slovensku, ktorí si mohli v tejto krásnej knihe zalistovať. Rozprávali sme sa dlho, čas bol aj na otázky z početného publika. Pán Dvořák v tento večer rozdal mnoho autogramov. Veľký záujem ľudí o toto podujatie len potvrdzuje, že máme stále záujem poznávať svoju históriu. Ukázalo sa, že ľudia majú vedomosti a prehľad, čo nás úprimne potešilo. Na záver sme pána Dvořáka tiež obdarovali, ako inak, knihami o našej mojmírovskej histórii a svoju knihu zo života našej obce mu venovala aj spisovateľka, pani Viola Haršániová. Ďakujeme všetkým, ktorí sa spolupodieľali na realizácii tohto krásneho večera - od nápadu pozvať pána Dvořáka až po našich návštevníkov, pre ktorých sme tento večer usporiadali. A samozrejme ďakujeme hlavne samotnému historikovi a spisovateľovi, ktorý už roky prináša históriu medzi ľudí a v jeden novembrový piatok ju priniesol aj k nám do Mojmíroviec. Ďakujeme, bolo to skvelé stretnutie!

Stretnutie so záhradkármi


Predstavitelia Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Pukanci nám v stredu 23. novembra porozprávali mnoho zaujímavostí z ich činnosti, reč bola okrem iného aj o slávnej pukaneckej cibuli. Prednáška prešla do družnej debaty s našimi návštevníkmi a našimi záhradkármi. Prebehla aj chutná degustácia čaju z rakytníka, medu a iných dobrôt. Ďakujeme všetkým návštevníkom podujatia, ale i organizátorom a našim hosťom z Pukanca za príjemne a užitočne strávený večer v našom múzeu.

Noc v múzeu


Zo 4.11.2016 na 5.11.2016 sa naše regionálne múzeum premenilo na strašidelný zámoček a odvážne deti sa rozhodli, že v ňom prežijú noc. O perfektnú strašidelno-tajomnú atmosféru sa postarali bohatou výzdobou všetci pracovníci múzea. Na chodbe múzea deti stretli ducha, pod nohami im behali myši, plazil sa had, po stenách liezli veľké aj malé pavúky a nad nimi lietali netopiere...V programe podujatia bolo maľovanie na tvár, súťaž o najkrajšiu tekvičku, premietanie rozprávky na dobrú noc. Dominantou podujatia bolo nočné hľadanie pokladu.

Jarmok - Mikroregión Cedron -Nitrava


22.10.2016 sa v areáli Salaša Cabaj uskutočnil Regionálny jesenný jarmok mikroregiónu CEDRON-NITRAVA, na ktorom mala zastúpenie aj obec Mojmírovce. Prezentovalo sa na ňom aj naše múzeum, pre ktoré bola nedávno vyrobená aj nová krásna brožúra. Predstavitelia mikroregiónu prišli na druhý deň do múzea na návštevu.


Čítame si v múzeu


Naše múzeum privítalo v stredu 23. novembra svojich hostí zo ZŠ Mojmírovce. Boli nimi žiaci 1. až 3. ročníka s pani učiteľkami, ktorí si vypočuli tri rozprávky z knihy rozprávok Bol raz jeden strom, ktoré svojho času vyrozprávala pani Mária Mikulová z Veľkého Zálužia zostavovateľke a ilustrátorke knihy, Edite Filipovej. Nezostalo však iba pri čítaní - na záver prišiel rad na samotné deti a ich rozprávkový príbeh, ktorý sa odhodlali porozprávať niektorí malí talentovaní rozprávači. Boli sme milo prekvapení, že deti dokázali počúvať a ešte sa aj smelo prejaviť. Od detí sme sa dozvedeli, že rozprávky majú svoje miesto v ich životoch, a že im ich rodičia a starí rodičia čítajú a rozprávajú. Ďakujeme, milé deti a pani učiteľky, a určite sa ešte pri čítaní v múzeu stretneme!

Nesieme vám dobré správy


25. 10. 2016 sme rozniesli dobré správy od detí. Za spoluprácu sa chceme poďakovať Tatiane Tóthovej, pánovi Rapsovi z Ranča u Rapsu a Poľnohospodárskemu múzeu v Nitre. Aj do nášho múzea bol doručený pekný list s kresbami letohrádku, za čo veľmi pekne ďakujeme.

Návšteva z Tvrdošoviec


Ďakujeme OZ Lucerna z Tvrdošoviec za návštevu nášho múzea. Veríme, že ste sa s nami cítili príjemne.

Návšteva z Poľska


6.7.2016  vystúpil pred budovou nášho múzea poľský folklórny súbor PROMNI. Ďakujeme občanom za bohatú účasť počas tohto sviatočného dňa. 

Naši najmenší


Naša prvá vzácna návšteva - detičky z MŠ Mojmírovce. Najviac ich zaujal poklad a historické hračky.

Tvorivé dielne


V letnom období prázdnin sa deti základnej školy realizovali aj na tvorivých dielňach v našom múzeu.