Naše výstavy

7. ročník výstavy mojmírovských umelcov


na texte ešte pracujeme

Čo priniesli drotári

výstava umeleckého drotárstva - Rozália Ďurčatová a Štefan Ďurčat

PaedDr. Rozália Ďurčatová

narodila sa v roku 1940 v Rybníku nad Hronom

Záujem o drotárstvo si prechovávala z detstva, keď na dvore sedela pri drotárovi Jankovi Pacoltovi z Kamienky a pozerala ako drotuje hrnce, misky pre okolité susedky. Drotár u jej rodičov každý rok prespával a chodil drotovať aj do najbližších dedín. Na prvú výstavu Klubu Džarek, pod názvom Bratislavskí drotári, bol pán Pacolt pozvaný a osobne sa jej zúčastnil napriek vysokému veku.

Rozália žije a tvori v Bratislave, ako amatér samouk drotuje a pracuje s drôtom od roku 1999. Tvori úžitkovo-dekoratívne predmety, figurálne plastiky, šperky, opletá keramiku, sklo a veľkonočné kraslice. Využíva všetky druhy drôtov - pozinkované, železné žíhané, mosadzné, medené i farebné lakované. Ovláda tradičné drotárske techniky - opletanie drôtu, techniku viazaného slučkového výpletu a šitej čipky. Inšpiruje sa osobnými zážitkami a prírodou, zobrazuje námety z každodenného života a blízke sú jej sakrálne i rozprávkové témy. Vytvára z drôtu v životnej veľkosti vtákov a rovnako rada robí figurálne námety. Od roku 2004 sa pravidelne zúčastňuje Stretnutí drotárskych majstrov v Považskom múzeu v Žiline i trienále Premeny drôtu. V Bratislave je každoročne účastníčkou Dní majstrov ÚĽUV-u. V tvorbe šperkov z plechu využíva medený, mosadzný a strieborný plech, na ktoré aplikuje aj techniku fotoleptu. Svoje vedomosti a zručnosti si dopĺňala v rámci Letných akadémií šperku i štúdiom na Strednej odbornej škole technickej v Bratislave, odbor zlatník - klenotník. Od roku 2004 je členkou Klubu Džarek pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Bratislava. Členkou Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků v Prahe je od roku 2014. Zúčastnila sa Ctěnického drátování a získala Ceny zámeckého areálu Ctěnice v roku 2014 a 2015 za Vynikajíci drátenícky výrobek na téma Kolo, kruh, koule a Zámky, hrady, zříceniny.

Ing. Štefan Ďurčat

narodil sa v roku 1935 v Rybníku nad Hronom

Žije a pracuje v Bratislave. Pre prácu s drôtom ho získala manželka Rozália v rámci voľnočasových aktivít. Používa pozinkovaný drôt, medený, železný žíhaný a na výrobu drobných ozdobných predmetov aj farebný lakovaný drôt. Využíva tradičné drotárske techniky, opletanie drôtu, slučkovú techniku a pri opletaní kraslíc aj techniku šitej čipky. Zameriava sa na tvorbu úžitkových a dekoratívnych predmetov. Drotuje veľmi precízne - presne, čo mu je vlastné z jeho celoživotného projektovania stavieb. Od roku 2014 sa zúčastňuje na Stretnutiach drotárskych majstrov v Považskom múzeu v Žiline a od decembra 2014 je členom Klubu Džarek pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Bratislave. Svoje práce prezentoval na výstavách Klubu Džarek, na samostatnej rodinnej výstave v Bratislave a v Tekovskom múzeu v Leviciach i na výstavách Cechu česko-moravských umeleckých dráteníků Praha.


Predstavuje sa: 

Firtkó Endre 

                          Som Endre Firtkó,

v detstve som veľa kreslil a maľoval. Môj sen, chodiť do umeleckej školy, sa žiaľ nesplnil. Osud ma zaviedol na cestu vojenského povolania. Ukončením Vojenskej vysokej školy Lajosa Kossutha som získal diplom, potom som slúžil ako dôstojník až do roku 2007. Začiatkom 90-tych rokov som sa začal popri práci znovu aktívne zaoberať maľbou. Neučil som sa maľovať nikde a od nikoho, ale sám som sa vzdelával a aj dodnes vzdelávam študovaním umeleckých kníh, albumov a diel najlepších majstrov v múzeách. Pre moju umeleckú prácu bolo veľkým povzbudením stretnutie s maliarmi Jozefom Krupom a Jánosom Dushanekom, s grafikom Andrásom Szunyoghym, ako aj študovanie umeleckej tvorby Ferenca Fassela L'ousu.

Maľujem väčšinou portréty, výjavy, krajinomaľbu, zobrazenia miest a zátišie v klasickom štýle. Zhotovujem najmä olejomaľby, ale rád maľujem aj akvarely.

Moje obrazy sa dostali skoro do každej krajiny Európy, do USA, Kanady, Brazílie, Izraela, Egypta, Japonska, Južnej Kórey, do Thajska a do Austrálie.

Výstava bola otvorená 8.9.2017 pri príležitosti dňa obce Mojmírovce a potrvá do 31.10.2017

                                 Spanilá jazda

   Zoznámte sa : Akademický maliar a grafik  Marián Komáček 

Dňa 23.6.2017 sme v regionálnom múzeu slávnostne otvorili autorskú výstavu diel akademického maliara a grafika Mariána Komáčka. Marián Komáček sa narodil v Gbeloch. Študoval na Strednej umelecko priemyselnej škole v Bratislave, oddelenie grafiky u profesora Gabriela Štrbu. V rokoch 1980-1986 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na oddelení grafiky a knižnej ilustrácie, u prof. Albína Brunovského. Venuje sa maľbe, grafike, ex libris, známkovej tvorbe, grafickému dizajnu a knižnej ilustrácii. Za svoju tvorbu získal viacero ocenení doma i v zahraničí.

Na výstave, ktorá potrvá do 30.9.2017 môžete zažiť "spanilú jazdu" prostredníctvom grafík áut - veteránov, nazrieť do známkovej tvorby a tvorby ex libris. Na jeho grafikách môžeme obdivovať majstrovstvo v ovládaní tejto techniky. Typickým znakom jeho tvorby je výrazná farebnosť čistých tónov a dynamický rukopis. Na výstave pred vami ožívajú autíčka , motorky, lokomotívy aj poštový voz. Okrem toho si môžete potešiť oči aj autorovou zbierkou veteránov, ktoré výstavu ešte viac oživujú a dopĺňajú. V takomto duchu "na cestách" sa uskutočnila vernisáž, kde sa naši návštevníci dozvedeli, aká cesta doviedla Mariána Komáčka k láske k automobilizmu a mohli sa s autorom aj voľne porozprávať. Prostredníctvom krátkeho výstižného videa mohli nazrieť do jeho ateliéru a uzrieť autora priamo pri tvorbe obrazu. Ďakujeme umelcovi, že u nás vystavuje svoje diela a tiež účastníkom vernisáže, ktorí nás prišli svojou prítomnosťou podporiť. Prežili sme spolu príjemný podvečer , ktorý svedčí aj o tom, že múzeum si postupne nachádza svoje publikum, čo nás povzbudzuje do ďalšej práce. A tak všetkých, ktorí majú vzťah k umeniu a k automobilizmu ,srdečne pozývame , aby si prišli pozrieť túto krásnu výstavu.

Mojmírovský strieborný poklad


Málokedy sa stane, že človek objaví vzácny poklad, a tak sa dostane do povedomia nielen svojej obce ale aj krajiny a národa. K takejto udalosti došlo jedného letného dňa v roku 1967, kedy pán Pavol Rajčáni, občan Mojmíroviec, oral za obcou v lokalite "Pod prielohmi". V hĺbke asi 50 cm objavil jeden z najvzácnejších pokladov nájdených na Slovensku. Po vyoraní zozbieral jeho obsah a vzal ho domov. Ako svedomitý občan poklad odovzdal, a ten bol krátko na to prevezený do Slovenského národného múzea - Historického múzea, kde sa nachádzalo jediné špecializované pracovisko zamerané na numizmatiku.Poklad obsahoval 1550 mincí. Z nich 1545 exemplárov tvorili domáce uhorské razby. Najstaršie mince pochádzajú z obdobia panovania  uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého z rodu Anjou (1342-1382) a Žigmunda Luxemburského (1387-1437)

Žiaľ, napriek výnimočnosti nálezu, zostal poklad v depozitoch múzea zabudnutý po dlhé desaťročia. Tento stav trval do dnešných dní, kedy sme tu, aby sme ho znovu vyniesli na svetlo a medzi ľudí prostredníctvom expozície v Regionálnom múzeu v Mojmírovciach.

Vzácnym exponátom nálezu je kríž, ktorý slúžil ako relikviár. Do relikviárov sa vkladali ostatky svätcov a mali slúžiť na ochranu svojich majiteľov. Jeho prítomnosť v náleze poukazuje na obrovský význam viery v živote a myslení stredovekého človeka. Duchovná hodnota relikviárov bola v stredoveku oveľa vyššia ako hodnota peňazí. Ochrana držiteľa relikviáru svätcom, ktorého pozostatky obsahoval, bola vysoko cenená. Tento relikviár nakoniec zrejme neochránil svojho majiteľa. Z neznámych dôvodov sa pre svoj nazhromaždený poklad nikdy nevrátil.


Ateliér pri kaplnke

Vystavujúci autori : Edita Filipová, Lucia Žilíková

V Ateliéri pri kaplnke v Mojmírovciach tvoria  Edita Filipová a jej dcéra Lucia Žilíková. Obidve vyštudovali umelecké rezbárstvo.Hlavnou náplňou ateliéru je umelecká práca s drevom. Predovšetkým ide o voľnú tvorbu - komorné plastiky a reliéfy, ktorých inšpiračným prameňom sa stala krajina, architektonické pamiatky , historické udalosti a legendy, sakrálne motívy. Nie zanedbateľnou súčasťou tvorby sú interiérové a exteriérové doplnky a úžitkové predmety s vysokým podielom ručnej práce.Ďalšou zaujímavou oblasťou je tvorba výtvarne hodnotných darčekových predmetov vhodných pre rôzne príležitosti ako spomienka na konkrétne miesto, región, udalosť.

Naše hry a hračky v minulosti a dnes

vystavujúci autor: Róbert Žilík

Drevené  hračky a hlavolamy a kinetické objekty folkloristu, výtvarníka, hudobníka a spisovateľa Róberta Žilíka sú inšpirované ľudovým umením. V jeho tvorbe prevažujú  motívy muzikantov, rozprávkové motívy, zvieratká, výjavy z fašiangových a žatevných cyklov. Autor je aj sám výrobcom hudobných nástrojov : gajdy, detské husličky, tekvicový aerofón s piskorom, psaltérium. Hodnotnou súčasťou expozície boli historické hračky. Autor vytvoril  aj interaktívny kútik pre deti, kde si mohli vyskúšať niektoré dávno zabudnuté hry našich predkov.

Šikovné ruky


Pod vedením pani Antónie Zoborskej  pôsobí v obci Mojmírovce Klub tvorivosti.  Výstava bola ukážkou majstrovskej zručnosti mojmírovských žien , ktoré vytvorili pôsobivé obrazy technikou paličkovania, výšivkou. Mohli sme vidieť aj kraslice zdobené rôznymi technikami- textilné aplikácie, drôtikovanie, dierkovanie, voskovanie...Zaujímavým exponátom bola  už historická drevená detská stolička zdobená sústružením a kolovrat s praslicou.