Príbeh nášho múzea

Dejinám našej obce a regiónu bol venovaný dôstojný kultúrny stánok v podobe nedávno zrenovovaného Letohrádku kniežaťa Aldobrandiniho ("malý kaštieľ"), v ktorom sa v súčasnosti nachádzajú priestory Regionálneho múzea Mojmírovce. Areál, kde letohrádok stojí,  v minulosti patril rodine Ürményiovcov, ktorá ho predala do vlastníctva princovi Camillovi Borghese Aldobrandinimu. S urmínskym rodom Huňadyovcov bol príbuzensky spätý sobášom s Máriou Huňadyovou. Aldobrandiniovci boli starým šľachtickým rodom, ktorý pochádzal z talianskej Florencie. Obnova tejto národnej kultúrnej pamiatky bola realizovaná z finančných prostriedkov Regionálneho operačného programu zameraného na posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov.

Stav pred rekonštrukciou

Stav nehnuteľnosti bol ešte začiatkom roka  2015 havarijný. Zanedbanie opráv vypadanej strešnej krytiny, čistenia žľabov a odvedenia zrážkovej vody stav budovy neustále zhoršovalo. V dôsledku tejto skutočnosti pristúpil vlastník nehnuteľnosti  ku spracovaniu podkladov pre prípravu komplexnej obnovy tohto objektu, ktorý v obci nazývali "malý kaštieľ", z fondov EÚ. Reštaurátorský výskum prebiehal súčasne so začiatočnými prácami na komplexnej obnove objektu. 

Rekonštrukcia


Po rekonštrukcii


Otvorenie múzea

Prvý pracovný team, ktorý nás vítal v múzeu
Prvý pracovný team, ktorý nás vítal v múzeu

Naše regionálne múzeum bolo slávnostne otvorené v nedeľu 1.mája 2016. Zrekonštruovaný  kaštieľ , teraz už v podobe Regionálneho múzea Mojmírovce, privítal svojich prvých návštevníkov.