Vitajte na stránkach

Regionálneho múzea Mojmírovce

v letohrádku kniežaťa Aldobrandiniho

Letohrádok kniežaťa Aldobrandiniho, dnes Regionálne múzeum Mojmírovce
Letohrádok kniežaťa Aldobrandiniho, dnes Regionálne múzeum Mojmírovce

Dejinám našej obce a regiónu bol venovaný dôstojný kultúrny stánok v podobe nedávno zrenovovaného Letohrádku kniežaťa Aldobrandiniho, zvaného tiež "malý kaštieľ", v ktorom sa v súčasnosti nachádzajú priestory Regionálneho múzea Mojmírovce.

Ak sa chcete dozvedieť viac o histórii nášho múzea, budeme radi, ak navštívite sekciu Príbeh nášho múzea.

V krátkosti o obci Mojmírovce

"Veľký" kaštieľ v Mojmírovciach
"Veľký" kaštieľ v Mojmírovciach

V súčasnosti budovy slúžia ako hotelové a kongresové priestory a sú moderným centrom mikroregiónu Cedron-Nitrava.

Obec Mojmírovce (Urmín) leží 15 km južne od Nitry. Prvá písomná zmienka o obci s bohatou históriou pochádza z roku 1156. V obci sa nachádza niekoľko dominánt. Na námestí najviac upúta návštevníkov baroková budova rímsko-katolíckej fary a Kostol sv. Ladislava. V parku s chránenými vzácnymi drevinami sa nachádza pôvodne barokový kaštieľ a žrebčín, ktoré patrili rodu Huňadyovcov.


Kostol sv. Ladislava
Kostol sv. Ladislava
Baroková budova fary
Baroková budova fary

Na námestí sv. Ladislava sa nachádza aj baroková budova rímsko-katolíckej fary, pred ktorou stojí socha sv. Jána Nepomuckého z prvej polovice 18. storočia. Námestie je pomenované podľa kostola sv. Ladislava, ktorý bol vybudovaný v prvej štvrtine 18. storočia pod patronátom grófa Ladislava Huňadyho. Na jeho počesť bolo zvolené i patrocínium sv. Ladislava, uhorského kráľa. Pôvodný stredoveký farský kostol v Urmíne bol zasvätený Panne Márii. Jeho výstavbu datujeme len orientačne do rozpätia 11. až 13. storočia. O starom kostole nemáme dostatok informácií, pretože začiatkom 18. storočia bol okrem sanktuária premeneného na kaplnku Panny Márie zbúraný. Stalo sa tak v dôsledku poškodenia počas tureckých vojen. Kostol sv. Ladislava postavili v jeho blízkosti. V blízkosti kostola stojí aj socha Panny Márie s dieťatkom, ktorá sa spomína už v roku 1779. Na námestí je postavený i pamätník, ktorý je prejavom našej vďaky a úcty k padlým vojakom v prvej a druhej svetovej vojne. 

Urmínčania postavili za dedinou pod vinohradmi smerom na Ivanku pri Nitre kaplnku, ktorá pôvodne strážila jeden zo vstupov do obce. Zasvätili ju sv. Urbanovi, patrónovi vinohradníkov. Začali ju stavať v prvej štvrtine 18. storočia v barokovom slohu. Dokončili ju v priebehu roka 1734. V minulosti kaplnka stála osamote pred vstupom do rozľahlých vinohradov, dnes už patrí do zastavaného intravilánu. Vinohradnícka tradícia je v obci živá dodnes.   

Kaplnka sv. Urbana
Kaplnka sv. Urbana

Mlyn
Mlyn

Vzácnou technickou kultúrnou pamiatkou je obilný mlyn s takmer kompletne zachovaným mlynským technologickým zariadením, ktoré dokumentuje výrobu múky v období dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia. Jeho unikátom je hlavne opravený stabilný spaľovací motor. Mlyn je v procese postupnej rekonštrukcie, prehliadky sú možné po dohode s majiteľom. 

Kontakt na majiteľa: skerlikpeto@gmail.com 

FB: Urmínsky mlyn

Hasičská zbrojnica
Hasičská zbrojnica

Občania Urmína si v roku 1873 založili dobrovoľný hasičský spolok. Od roku 1888 sa podľa nariadenia ministra nazvali Hasičským zborom. Muži, ktorí v ňom slúžili, boli na seba a "hasičáreň" patrične hrdí. Dnes v ich práci pokračuje Dobrovoľný hasičský zbor Mojmírovce. Prvá budova hasičárne bola drevená a cez druhú svetovú vojnu postavili novú budovu, ktorej súčasťou je vysoká veža, ktorá stojí dodnes. 


Rekonštrukcia
Regionálneho múzea Mojmírovce
bola spolufinancovaná
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

                            Investícia do vašej budúcnosti