Regionálne múzeum Mojmírovce
Letohrádok kniežaťa Aldobrandiniho

Vitajte v obci Mojmírovce!

Kostol sv.Ladislava
Kostol sv.Ladislava
"Veľký" kaštieľ v Mojmírovciach
"Veľký" kaštieľ v Mojmírovciach
Mlyn
Mlyn
Baroková budova fary
Baroková budova fary
Hasičská zbrojnica
Hasičská zbrojnica

Obec Mojmírovce (Urmín) leží 15 km južne od Nitry. Prvá písomná zmienka o obci s bohatou históriou pochádza z roku 1156. V obci sa nachádza niekoľko dominánt. Na námestí najviac upúta návštevníkov baroková budova rímsko-katolíckej fary a Kostol sv. Ladislava. V parku s chránenými vzácnymi drevinami sa nachádza pôvodne barokový kaštieľ a žrebčín, ktoré patrili rodu Huňadyovcov. V súčasnosti budovy slúžia ako hotelové a kongresové priestory a sú moderným centrom mikroregiónu Cedron- Nitrava.Na námestí sv. Ladislava sa nachádza aj baroková budova rímsko-katolíckej fary, pred ktorou stojí socha sv. Jána Nepomuckého z prvej polovice 18. storočia.  Námestie je pomenované podľa kostola sv. Ladislava, ktorý bol vybudovaný v prvej štvrtine 18. storočia pod patronátom grófa Ladislava Huňadyho. Na jeho počesť bolo zvolené i patrocínium sv. Ladislava, uhorského kráľa. Pôvodný stredoveký farský kostol v Urmíne bol zasvätený Panne Márii. Jeho výstavbu datujeme len orientačne do rozpätia 11. až 13. storočia. O starom kostole nemáme dostatok informácií, pretože začiatkom 18. storočia bol okrem sanktuária premeneného na kaplnku Panny Márie zbúraný. Stalo sa tak v dôsledku poškodenia počas tureckých vojen. Kostol sv. Ladislava postavili v jeho blízkosti.  V blízkosti kostola stojí aj socha Panny Márie s dieťatkom, ktorá sa spomína už v roku 1779. Na námestí je postavený i pamätník, ktorý je prejavom našej vďaky a úcty k padlým vojakom v prvej a druhej svetovej vojne.

Vzácnou technickou kultúrnou pamiatkou, ktorá zatiaľ čaká na svoju obnovu, je strojový mlyn s takmer kompletne zachovaným mlynárskym technologickým zariadením, ktoré dokumentuje výrobu múky v období dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia.

Urmínčania postavili za dedinou pod vinohradmi smerom na Ivanku pri Nitre kaplnku, ktorá pôvodne strážila jeden zo vstupov do obce. Zasvätili ju sv. Urbanovi, patrónovi vinohradníkov. Začali ju stavať v prvej štvrtine 18. storočia v barokovom slohu. Dokončili ju v priebehu roka 1734. V minulosti kaplnka stála osamote pred vstupom do rozľahlých vinohradov, dnes už patrí do zastavaného intravilánu. . Vinohradnícka tradícia je v obci živá dodnes.

Občania Urmína si  v roku 1873 založili dobrovoľný hasičský spolok.  Od roku 1888 sa podľa nariadenia ministra nazvali Hasičským zborom. Muži, ktorí v ňom slúžili, boli na seba a "hasičáreň" patrične hrdí. Dnes v ich práci pokračuje Dobrovoľný hasičský zbor Mojmírovce. Prvá budova hasičárne bola drevená a cez druhú svetovú vojnu postavili novú budovu, ktorej súčasťou je vysoká veža, ktorá stojí dodnes.

 Rekonštrukcia Regionálneho múzea Mojmírovce bola spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

"Investícia do vašej budúcnosti"