NAPÍSALI NAŠI AUTORI

                            ZVIERA Z INEJ PLANÉTY

 autor : Martin Šiška

"Dvere boli to prvé, čo Zememerač zbadal, keď sa zobudil." Tak sa začína príbeh zememerača a jeho najlepšieho kamaráta, psa Emanuela, v knihe Zviera z inej planéty. A tak by sa mohla začínať aj naša pozvánka. Pretože zememerač, ten naozajstný, ktorý sa volá Martin Šiška, jedného dňa skutočne otvoril dvere do sveta a odvtedy sa nestačí čudovať, čo všetko v ňom nachádza. A nielen že to nachádza, ale všetko si aj usilovne zapisuje a zakresľuje. 

autor Róbert Žilík

PORTRÉT neZNÁMEHO DIEVČAŤA

Príbeh z kaštieľa v Urmíne

Útla kniha nás poetizujúcim opisom dobových reálií a bohatým obrazovým materiálom zavedie do čias posledných Huňadyovcov z Urmína. Významný slovenský maliar Maximilián Schurman rozpráva o svojom stretnutí s mladou komtesou Titi na jar 1925, ktorej zabudnutý portrét sa pre autora publikácie stal námetom fiktívnej dejovej línie príbehu vynikajúco doplňujúcej opis urmínskeho kaštieľa a vzácneho rozsiahleho parku. Aké rastlinstvo sa nachádzalo v exotickom sklenníku, čo symbolizujú výjavy na reliéfoch historického piliera (kedysi súčasť ozdobného záhradného bazéna), ktorého verná kópia stojí uprostred fontány v parku? Stačí sa zalistovať a všetko sa dozviete.

BOL RAZ JEDEN DOM

Po stopách tradičného staviteľstva v povodí Cabajského potoka

Kniha je vyústením dlhoročnej zberateľskej a výskumnej činnosti autora. Čitateľa oboznamuje s pestrosťou a bohatstvom materiálnej kultúry ôsmich dedín (najmä s architektúrou), ktoré sa nachádzajú v povodí Cabajského potoka. Publikácia obsahuje množstvo fotografií, kresieb a náčrtov, ktoré zachytili častokrát už nenávratne strateného genia loci tejto oblasti.

FIALKY V OKNE, VÔŇA KUCHYNE

 V zákopoch a kaštieli

Kniha vyšla pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny. Dotýka sa života legionárov z urmínskeho panstva a okolia, ktorí sa dostali na ďaleké bojiská a do ruského zajatia. Kontrastným svetom života na bojisku bol život na panskom letohrádku (dnes naše múzeum), ktorý dal postaviť taliansky šľachtic Camillo Borghese Aldobrandini v blízkosti kaštieľa Huňadyovcov. Kniha je bohatým dokumentom nielen slovom, ale i obrazom - čitateľovi ponúka pohľad do prežívania legionárov prostredníctvom fotografií, zachovanej korešpondencie či úryvkov z denníka. Rovnako je hodnotným dokumentom k dejinám letohrádku. Súčasťou knihy sú i recepty podľa rukopisu dcéry pedintera Ľudovíta Vaculu, ktorý slúžil v letohrádku, z roku 1932. Čitateľ si tak môže vytvoriť podrobnú predstavu o stravovaní v šľachtických domoch v prvej polovici 20. storočia.

KEBI ŇEBOV KANÁS TRÚBEV

O pastieroch a muzikantoch v nitrianskom kraji

Slovami autora: V najnovšej knižke edície Región a Čas Kebi ňebov kanás trúbev odkrývam svet pastierov, bírešov, muzikantov, ktorí nikdy nestratili ľudskú dôstojnosť, napriek svojmu statusu. Ich reč, hudobný talent obohacuje náš dnešok. Ich sebestačnosť, zmysel pre krásu a radosť je pre nás inšpiráciou. Uvedomil som si, že množstvo novovznikajúcich majerov (sebestačných hospodárskych jednotiek) v 18. a 19. storočí bolo impulzom rozvoja širokého regiónu okolo mestečka Urmín. Jeho slávu "dláždil" chov oviec, koní, pestovanie viniča, obilia, kukurice, repy. Určitý poriadok pre pastierov priniesli Urmínske artikuly v roku 1718, iniciované Ondrejom a Ladislavom Hunyadym. Čitateľ sa dozvie viac v preložených textoch o povinnostiach a právach pastierov oviec. Spomienky na domácu zabíjačku ožívajú v príbehoch pamätníkov. Gajdošom je venovaná významná časť knižky. Takmer 60 gajdošov, ich životné osudy, mytologické zážitky a bohatý repertoár je dokladom, že stredonitriansky kraj patrí k najvýznamnejším gajdošským oblastiam na Slovensku. In: Časopis Mojmírovčan, č. 3, 2020, ročník XXVI., s. 10 - 11

SRDCE V ŠKOLE

je pamätnicou školských rádov v Urmíne.

Slovami autora: "Zablúdil" k nám duch školský. Staré slovo blúdiť, bludáriť znamená chodiť, hľadať, cestovať. Nie však bez cieľa! Blúderi (z nem. die Brüder - bratia) nám priniesli dar vzdelanosti, osvety, povzniesli naše školstvo a ducha v malom mestečku. Do "mešťanky" (II. stupeň základnej školy) chodili žiaci zo širokého okolia. Dodnes stojí na Námestí sv. Ladislava v blízkosti barokového kostola historická budova školy, nad vstupom ktorej bol nápis: "Nechajte dietky prísť ku mne". Je to 120 rokov, čo do Uhorska prišli školskí bratia vzdelávať deti v kresťanskom duchu... Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ľudovo vincentky, vznikla v roku 1633 v Paríži. Na Slovensko do Nitry prišli v roku 1861. V Urmíne pôsobili popri mužskej reholi v kláštore na námestí oproti kostolu. In: Časopis Mojmírovčan, č. 1-2, 2019, ročník XXV., s. 13 - 15 

PUTOVANIE PO HRADOCH SLOVENSKÝCH

autor : Rudolf Mladý

Táto jedinečná publikácia prezentuje známe hrady, ale aj hrady, po ktorých sú už ledva badateľné stopy, hradiská, pevnosti, vartovky, kláštory. Dôležité je však vedieť, kde sa nachádzajú a ako sa k nim dostanete. V knihe sú všetky potrebné informácie pre cestovateľa a okrem iného aj pôdorysy hradov. Na svoje si príde každý, kto má rád históriu, architektúru, umenie, prírodu. Tak spoznávajme Slovensko s touto publikáciou, ktorá vzdáva hold našej bohatej histórii a krásnej prírode.  

Mojich 77 bylín

                                                        autorka: VIOLA HARŠÁNIOVÁ

"Skôr ako začnem zbierať bylinky, nezabudnem poďakovať Bohu a všetkým neviditeľným bytostiam, ktoré sa o ne starajú, za ich liečivú silu, a Zemi, ktorá im poskytuje, čo potrebujú."


Príroda vytvorila pre človeka prostredie, v ktorom mu poskytuje všetko, čo potrebuje pre svoju existenciu a ďalší rozvoj. Je nabitá energiou, ktorú nám odovzdáva... Možno to sami podvedome cítime, tak jej nádherné zákutia vyhľadávame, ba utiekame sa k nim, akonáhle nám to uponáhľaná doba dovoľuje. Hovoríme tomu, že si " dobíjame baterky". Príroda má pre nás mnoho darov a a zvlášť obdarený a šťastný je ten, kto ich pozná a vie využiť nielen pre svoj prospech, ale aj pre pomoc iným. Medzi týchto šťastných ľudí patrí aj Viola Haršániová, ktorá je autorkou knihy Mojich 77 bylín. Knihu považujem v porovnaní s inými knihami s témou liečivých bylín a ľudového liečiteľstva za veľmi netradičnú tým, že obsahuje okrem popisov bylín , miest ich výskytu, histórie zberu a využitia , taktiež využitia v prevencii a podpornej liečbe mnohých ochorení, aj autorkine osobné skúsenosti. Spolu s liečivými bylinami a návodmi na ich použitie v liečbe, autorka odovzdáva písmom aj fotografiami kus samej seba, svoje osobné zážitky. Spomína pramene , ktoré ju doviedli k mnohým poznaniam a vždy ju posunuli kus ďalej a motivovali v náročnej činnosti, ktorou zber a sušenie a konečné spracovanie liečivých rastlín nepochybne je. Kniha podrobne popisujúca 77 rastlín a ich použitie v ľudových liečebných postupoch je veľmi obsažná, plná praktických rád a odporúčaní pre tých, ktorí by sa chceli venovať zberu liečivých rastlín a taktiež pre tých, ktorí by rastliny chceli využiť pre upevnenie svojho zdravia alebo pre pomoc svojim priateľom a blízkym. Kniha je obohatená citátmi zo Svätého písma, citátmi Františka z Assisi, matky Terezy, Mahátmu Gándího, Phila Bosmansa...Text pri popise a využití jednotlivých rastlín je sprevádzaný podrobnými farebnými ilustráciami Tatiany Ivanovej. Knihu okrem ilustrácií dopĺňajú fotografie Dagmar Drdošovej zo zberu liečivých bylín uprostred našej slovenskej prírody. Fotografie sú plné farieb a žiarivého slnka, lebo ako píše autorka, slnečné krásne dni sú najlepšie pre zber. O grafickú úpravu sa postaral Peter Vince. Autorka v úvode knihy ďakuje všetkým, ktorí sa zaslúžili o jej vydanie a tak jej pomohli splniť jeden z jej veľkých snov.

Veríme, že kniha si nájde svojich čitateľov a bude ozdobou knižnice v mnohých domácnostiach.