Muž a pes

13.01.2017

Erb rodiny Huňady držia poľovnícke psy. Po celé generácie bolo poľovníctvo veľkou záľubou mužských a dokonca i ženských potomkov. Na urmínskom panstve poriadali honosné poľovačky. Hosťami boli členovia cisárskej rodiny a dvora.

Posledný mužský potomok gróf Ladislav Huňady umiestňoval v poľovníckom salóne trofeje dovezené z Afriky a tá sa mu stala osudnou. Zahynul pri love na levy v Sudáne neďaleko mesta Chartúm 19. marca 1927.

K poľovačkám patrili poľovnícke psy. Na panstve rodu Huňadyovcov im bola venovaná veľká pozornosť. Boli súčasťou každej poľovačky.

Príbeh:

Druhá svetová vojna poznačila celý svet a neobišla ani urmínsky kaštieľ a park. Pred príchodom frontu grófka opustila panstvo. Pozostatky vzácnych vecí z kaštieľa a poľovníckych trofejí boli porozhadzované po parku. Roky pustol kaštieľ aj park.

Cez dieru v ohrade parku popri tenisovom kurte viedol vyšliapaný chodník, po ktorom sa jedného letného večera vracal domov mladý muž. Schyľovalo sa k letnej búrke. Od domu ho delilo sotva 200 metrov. Po oblohe sa preháňali ťažké mraky križované obrovskými bleskami. Rozfúkal sa taký vetrisko, akoby sa všetci čerti ženili. Všetko sa mu zdalo také čudné. Aj obloha, aj blesky. Iné ako vídal. Aj hromy vydávali iný zvuk, podobný duneniu kanónov. Všetko bolo ohlušujúce a oslepujúce....

Zrazu všetko stíchlo. Ustal vietor i blesky. Čo sa deje?

Uprostred chodníka sa zrazu zjavil veľký mramorový stôl, ktorý stával pri tenisovom kurte. Mladík zastal a uvažoval, ako obísť nečakanú prekážku. Vtom uvidel oproti prichádzať muža mimoriadne vysokej chudej postavy. Na hlave mal vysoký klobúk a vejúci plášť mu siahal až po zem. Kráčal nehlučne. Vlastne sa ani zeme nedotýkal. Sprevádzal ho poľovnícky pes. Presne taký, akých má gróf Huňady v erbe.

Stôl zmizol. Mladík sa vyhol, aby muž so psom mohol prejsť po úzkom chodníčku. Zostal stáť v nemom úžase ako soľný stĺp a sledoval prichádzajúcich. V tesnej blízkosti pred jeho očami jednoducho zmizli. Rozplynuli sa.

Ako mohli zmiznúť? Neviete?